IDEA

IDEA

Ideą projektu jest zrozumienie i doświadczenie tego, w jaki sposób myślenie strategiczne i proces decyzyjny Kadry Zarządzającej wpływają na rentowność i efektywność organizacji.

Poruszane w trakcie zagadnienia będzie można od razu skonfrontować z wirtualną rzeczywistością biznesową, w której nie ma zawsze skutecznych rozwiązań.

W efekcie, Uczestnicy poznają skuteczne techniki myślenia strategicznego oraz zasady racjonalnego podejmowania decyzji biznesowych, które mają zastosowanie zarówno w podejmowaniu decyzji przez Zarząd, jak i w procesie decyzyjnym organizacji.