Czego się dowiesz?

Dołącz do grona uczestników i dowiedz się:

  1. Jak wpływa Twój proces decyzyjny na efektywność i proces decyzyjny całej organizacji?
  2. Jakie narzędzia i techniki myślenia strategicznego są skuteczne w procesie dowodzenia, a jakie w procesie strategicznym?
  3. Dlaczego talent myślenia strategicznego może być przekleństwem? Proces strategiczny a proces decyzyjny.
  4. Na co patrzą liderzy strategii przy ocenie decyzji (przed faktem)?
  5. Dlaczego podjęcie lokalnie racjonalnych decyzji w różnych obszarach firmy często prowadzi do obniżania efektywności całego biznesu?

Co zyskuje uczestnik projektu Liderzy Strategii?

  1. Poznanie wniosków z zastosowania przez kadrę zarządzającą rezultatów najnowszych badań z zakresu efektywności procesu decyzyjnego ludzi i organizacji.
  2. Doświadczenie zaawansowanych aspektów i technik myślenia strategicznego.
  3. Zmierzenie się z wyzwaniem trwałego podniesienia rentowności biznesu w bezpiecznych warunkach wirtualnej symulacji biznesowej.
  4. Poznanie praktycznych reguł racjonalnego procesu decyzyjnego.
  5. Strategiczna rywalizacja z zespołami złożonymi z liderów strategii z największych firm.